"Alguns procediments contrapuntístic

"Alguns procediments contrapuntístics a la música per a piano de Chopin". En Lluc. Revista de Cultura i d'Idees. Num. 874 L'Espurna Edicions. Oct-Nov-Des 2010; I.S.S.N.: 0221-092 X