P u b l i c a c i o n e s

Carme Fernández Vidal

LIBROS

Técnicas Compositivas Antitonales.
Música No Tonal.
Charles Seeger

PARTITURAS

l'irréparable ronge avec sa dent mau
A les donzelles de l’any tres mil
MAAR
Troballa al Jardí. Sons de dol per
Caprici
Tacomarraco
Obsessió
Gresol de vent
Eguzkilore
Metamofosi II
Nada
Brume grisâtre
Brume grisâtre
And Sorrow Vibrates
Toccata Prima
Toccata Seconda

ARTICULOS, PONENCIAS

Julien Falk.
"El Contrapunto de Principios del Si
La Técnica Atonal de Julien Falk
"Alguns procediments contrapuntístic
El contrapunto en la enseñanza de la

COLABORACIONES EN OBRAS COLECTIVAS

Preludi I. Epífrasis al decimotercer
La cuarta Eegía de Catalán
Preludi I. Epífrasis al decimotercer

Los 24 preludios para Chopin fueron estrenados por el pianista Bartomeu Jaume, el dia 28 de agosto de 2016, en el Claustro de la Cartuja en el marco del XXXVI Festival Chopin de Valldemossa. DIPÒSIT LEGAL: V-3145-2016 ISMN: 979-0-3505-1103-5 PILES, Editorial de Música S.A.

Go to link